Vilka kan söka klimatpremien?

Den nya klimatpremien är ett sätt för regeringen att uppmuntra de aktörer som går före i omställningen. Den här förändringen driver på elektrifieringen och bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser från tunga transporter och arbetsmaskiner.

I budgeten för 2022 beslutade regeringen att ändra reglerna för klimatpremie för arbetsmaskiner och öppna för att fler maskiner omfattas. Från och med 18 januari 2022 sänktes effektgränsen till 15 kilowatt och sedan dess har ansökningarna ökat kraftigt.

Inledningsvis krävde förordningen att maskinen skulle vara inregistrerad i Transportstyrelsens fordonsregister för att kunna erhålla stöd. Nu justeras förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon så att även arbetsmaskiner som inte registrerats i vägtrafikregistret omfattas av stödet. Ändringarna träder i kraft den 11 oktober 2022. Läs mer om klimatpremien hos energimyndigheten.

Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att betala ut en premie för vissa miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner i en ny klimatpremie. Den sökande kan få maximalt 20 procent av miljöfordonets inköpspris och stödet beräknas finnas fram till och med 2024.

Vilka kan söka klimatpremien?

Klimatpremien för vissa miljöfordon kan sökas av företag, kommuner och regioner som ska köpa en miljölastbil, en eldriven arbetsmaskin eller en miljöarbetsmaskin.

Vilka fordon är stödberättigade?

  • Tunga lastbilar, med en totalvikt över 3,5 ton, som drivs enbart av bioetanol, fordonsgas eller elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa. Även lastbilar, som drivs av en kombination av ovanstående bränslen, är också stödberättigad, exempelvis en laddhybrid som drivs av el samt bioetanol eller fordonsgas.
  • Eldrivna arbetsmaskiner är ett motorredskap eller en traktor enligt lagen om vägtrafikdefinitioner som har en nettoeffekt över 15 kW och som drivs enbart av elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa.
  • Miljöarbetsmaskiner är ett motorredskap eller en traktor enligt lagen om väg­trafikdefinitioner, som har en nettoeffekt över 75 kW, och som är avsedd att drivas antingen enbart av fordonsgas eller bio­etanol, eller av någon av dessa i kombi­nation med elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa.