Vad är eRoaming?

Med hjälp av eRoaming kan man tillgängliggöra tusentals av laddplatser i en och samma app oavsett vilket land eller avtal man har. Man kan också säga att eRoaming är en viktig komponent i strävan över att ge elbilsförare lättillgänglig laddinfrastruktur genom att flera laddnätverk gör det möjligt för andra laddnätverk att samsas om samma kunder. Det innebär att tusentals laddstationer blir synliga på en interaktiv karta för elbilsföraren.

I praktiken så innebär eRoaming:

  • Inga geografiska begränsningar – Innebär att du använder din app världen över när du ska tanka bilen utan extra avtal eller behov av att tanka ner någon annans app.

eRoaming realiseras genom att implementera ett system av kommunikationsprotokoll. Nyckelfunktionera i dessa protokoll är auktorisering och fakturering, eftersom dessa tillåter laddningssessioner och betalningar. Andra funktioner som dessa protokoll kan stödja är registrering av information om laddningssessioner, tillhandahållande information om laddningsställen, tillhandahållande av (realtids) systeminformation, tillhandahållande information om kringliggande anläggningar, kryptering av data, anonymisering av data, smart laddning och reservation.

Nyckelparterna som kommunicerar via protokollet är (1) MSP som är kontrakterad av elbilsföraren och (2) CPO som driver laddningsstället i fråga där elbilsföraren skulle vilja ladda sin bil. Dessa parter kan ha direkta kopplingar (peer-to-peer, se figur 2) eller alternativt kan anslutas via en roaminghub.

I kartan nedanför finner du ett exempel på hur eRoaming fungerar. Klicka dig in på ett land eller ort så ser du snart massor av olika laddstationer. Biltillverkare som vill sälja sina elbilar drar nytta av detta. Till exempel så har Audi satsat på en praktisk lösning som samlar majoriteten av Sveriges laddoperatörer i ett enda kort. Sedan lanseringen 2019 har antalet anslutna laddpunkter mer än tredubblats. Totalt fungerar kortet nu på ca. 350.000 laddpunkter i 26 länder i Europa, varav 9700 i Sverige. För att göra laddningen ännu smidigare kan ägare till nyare Audi e-tron dessutom använda sig av Plug & Charge vid Ionitys stationer. Med kortet går det att ladda både hos Ionity, Eon/Clever, Recharge, Virta, Park+Charge, OKQ8, Allego och Mer i Sverige. Nyligen tillkom dessutom Vattenfalls InCharge, vilket betyder att majoriteten av alla laddstationer är anslutna i Sverige.