Tekniska förklaringar 2023

Vad innebär eRoaming?

eRoaming innebär att man använder laddar sin elbil på annat ställe än det man vanligtvis gör. Det kan innebära att man är på resande fot och använder sin elbil i ett annat land, eller att man befinner sig utanför det område där man har ett kontrakt med sitt elbolag. eRoaming kan leda till extra kostnader, så det är viktigt att vara medveten om detta innan man reser eller lämnar det område där man har ett kontrakt. Tex så arbetar https://www.chargepanel.se/ med bland annat eRoaming.

Vad innebär det att ta ett snabblån?

Eftersom att allt ska gå så snabbt idag så har denna typen av lån etablerat sig och verkar vara här för att stanna. Tyvärr får man väl säga så kommer denna typ av lån fortsätta att öka när folk inte har råd att betala sina elräkningar. Snabblån är ett slags lån beviljas och utbetalas snabbt. Lånebeloppen är vanligtvis relativt låga, och lånetiden är oftast kort, vanligtvis mellan ett par veckor och ett par månader. Räntan på lånen är lite högre och precis som med eRoming så ska man jämföra även här. Du behöver vara minst 18 år för att ta ett snabblån eftersom det kan vara svårt att betala tillbaka lånet på en kort tid med hög ränta. Du kan jämföra snabblån på swefinans.se

Vad innebär det att ansöka om amorteringsfritt lån?

Att ansöka om ett amorteringsfritt lån innebär att man inte behöver betala av på lånet under en viss tid. Istället betalar man bara räntekostnader under denna period. Denna typ av lån är vanligt förekommande för bolån, detta för att det kan vara svårt att förutse hur mycket pengar man kommer att ha tillgängliga för att betala av på lånet under en lång tid, och därför kan det vara en fördel att ha möjligheten att bara betala räntekostnaderna under en viss tid. Men det är viktigt att notera att räntan är vanligtvis högre för ett amorteringsfritt lån jämfört med ett lån där man betalar av på lånet varje månad, och totala kostnaden för lånet kan bli högre över tid. Läs om amorteringskrav på finansinspektionens hemsida.

Vad innebär inflation?

Inflation innebär att priserna på varor och tjänster ökar över tid. Det kan orsakas av olika faktorer, som exempelvis ökade löner och råvarupriser eller en ökning av penningmängden i ekonomin. Inflation kan mätas med hjälp av en inflationstakt, som anger hur mycket priserna har ökat under en viss tid jämfört med samma period föregående år. En hög inflationstakt kan innebära att köpkraften för pengarna minskar, eftersom man behöver fler pengar för att köpa samma varor och tjänster som tidigare. Centralbanker och regeringar försöker vanligtvis hålla inflationen på en stabil nivå genom att justera penningpolitiken och försöka hålla ett balanserat ekonomiskt tillstånd. Läs med om inflationsmålen på riksbanken. https://www.riksbank.se/

Vad innebär elprisstöd?

Elprisstöd innebär att staten ger ekonomiskt stöd till vissa grupper av personer eller företag för att hjälpa dem att betala för sin elräkning. Detta kan vara avsedd för personer med låga inkomster, pensionärer eller företag som är viktiga för samhällets funktion, till exempel vårdinrättningar. Elprisstöd kan ges i form av direkta subventioner eller skattereduktioner. Syftet med elprisstöd är att minska de ekonomiska konsekvenserna av höga elpriser för dessa grupper och förhindra att de hamnar i ekonomiska svårigheter på grund av höga elräkningar. Det kan också vara ett verktyg för att främja en hållbar utveckling genom att göra det lättare för personer och företag att välja förnybara energikällor. Läs mer om elprisstödet på energimyndigeten.