Vilka kan söka klimatpremien?

Klimatpremien

Den nya klimatpremien är ett sätt för regeringen att uppmuntra de aktörer som går före i omställningen. Den här förändringen driver på elektrifieringen och bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser från tunga transporter och arbetsmaskiner. I budgeten för 2022 beslutade regeringen att ändra reglerna för klimatpremie för arbetsmaskiner och öppna för att fler maskiner …

Läs mer